Izba Regionalna

Jacek Łeszega

W dniu 26 lutego 2016 roku decyzją Rady Miejskiej podjęto Uchwałę Nr XVII/216/16 o zatwierdzeniu statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych i powołaniu Izby Regionalnej

 

 

11.11.2016 – Prace remontowe w pomieszczeniach przewidzianych na Izbę Regionalną zbliżają się do końca. Zdjęcia przedstawiają stan podczas remontu i jego końcówkę.

 

Zdjęcia: Jacek Łeszega i Bartosz Romowicz

 

1.02.2017 – W wyniku przeprowadzonego konkursu w miesiącu styczniu 2017 roku pracownikiem Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji został pan Krzysztof Potaczała. Jednym z najważniejszych zadań pana Krzysztofa jest praca nad przygotowywaniem Izby Regionalnej, która należy do BCTiP.

Obecnie trwają prace nad opisywaniem eksponatów, skanowaniem zdjęć i dokumentów, przeprowadzane są wywiady z mieszkańcami gminy Ustrzyki Dolne i Bieszczadów. Przeprowadzane są również rozmowy z różnymi osobami i instytucjami na temat przekazywania różnorodnych rzeczy do powstającej Izby Regionalnej. 

Gdy będą temperatury plusowe na zewnątrz na witrynach zostanie przygotowana specjalna reklama OWV. Pan Krzysztof jest na miejscu na ulicy 1 Maja 16 w godzinach 8.00 – 16.00.

Przygotowania do funkcjonowania Izby Regionalnej, mającej służyć mieszkańcom gminy Ustrzyki Dolne, powiatu bieszczadzkiego, Bieszczadów oraz turystom idą według przygotowanego planu i harmonogramu zadań.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

12.03.2017 – Postępują dalsze prace związane z działalnością Izby Regionalnej

 

W Izbie Regionalnej otwarty został dział militarny. Będzie on zmieniany i uzupełniany w dalszym czasie aż do początku lipca. Wtedy na okres sezonu letniego nie będzie zmiany wystroju działów.

Po otwarciu działu militarnego pracownicy Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych opracowują następne działy, które zostaną niebawem pokazane.

 

17 - 18.03.2017 – Dalsze postępy w pracach Izby Regionalnej

Pracownicy BCTiP przygotowują następne działy, a firma stolarska gabloty. Prace postępują według ustalonego planu.

Rozmowy na temat wypożyczenia czy darowizny eksponatów trwają w różnych miejscach.
W dniu 18 marca w sobotę Jacek Łeszega udał się na trasę jednego ze szlaków, gdzie rozmawiał z niektórymi osobami na temat doposażenia Izby Regionalnej. Wszystko idzie pomyślnie.

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

29.03.2017 – Wykonanie reklamy OWV na witrynie Izby Regionalnej

Dalszy ciąg rozwoju Izby Regionalnej. Temperatury dodatnie pozwoliły na wykonanie oklejenia witryny reklamą OWV. Witryna już przyciąga swoim wyglądem, a wykonywane są następne prace związane z ozdobą witryny. Zdjęcia do reklamy nieodpłatnie przekazał Pan Zygmunt Krasowski oraz Pan Paweł Kusal, za co bardzo dziękujemy.

Przygotowywane są następne działy w Izbie Regionalnej. O pracach w naszym małym muzeum ustrzyckim będziemy informować na bieżąco. Prace przebiegają według ustalonego harmonogramu.

Wszystkim, którzy przyczyniają się do powstania Muzeum Regionalnego w Ustrzykach Dolnych serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia i tekst: Jacek Łeszega

 

11.04.2017 – W tym dniu spotkałem się z panem Stanisławem Drozdem oraz panią Anną Łysyganicz w sprawie rozszerzenia działalności Izby Regionalnej

W dniu 11 kwietnia spotkałem się w Myczkowie oraz w Ustrzykach Dolnych z panem Stanisławem Drozdem Kierownikiem Muzeum Bojków w Myczkowie oraz w Czarnej z panią Anną Łysyganicz, którym to osobom jestem bardzo wdzięczny za pomoc przy organizacji Izby Regionalnej w Ustrzykach Dolnych.

Równocześnie przygotowywana jest reklama tablic, które ozdobią miejsca nad witrynami.

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

25.04.2017 – Tworzenie działu leśnego i łowieckiego

Pan Zbigniew Kosakiewicz emerytowany leśnik, twórca Muzeum Rozmaitości w Brzegach Dolnych utworzy w Izbie Regionalnej dział leśny i łowiecki.

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

27.04.2017 – Wyjazd do Myczkowa po eksponaty do działu etnograficznego

W dniu 27 kwietnia br. udałem się z Krzysztofem Potaczałą do Muzeum Bojków w Myczkowie do pana Stanisława Drozda, kierownika tego muzeum, znanego i cenionego regionalisty. Otrzymaliśmy eksponaty, które będą uzupełnione przez pana Stanisława po przygotowaniu działu etnograficznego w Izbie Regionalnej.

W tym dniu spotkaliśmy się również z panem Stanisławem Macielą, znanym i cenionym regionalistą z Leska, który również obiecał pomoc przy tworzeniu działu historycznego w Izbie Regionalnej.

Składamy już podziękowanie paniom Stanisławom za pomoc i zaangażowanie, którzy określają tworzenie Izby Regionalnej, przyszłego Muzeum Regionalnego, za niezwykle ważne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Bieszczadów.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

4.05.2017 – Tworzenie działu naftowego w Izbie Regionalnej

Wraz z tworzeniem Szlaku Naftowego na terenie gminy Ustrzyki Dolne tworzymy również w Izbie Regionalnej dział kopalnictwa naftowego. Pomocą służy nam PGNiG Oddział w Sanoku oraz pani Anna Folcik kierownik Działu Komunikacji i Public Relations.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

7.06.2017 – Dalsze prace w Izbie Regionalnej oraz spotkanie Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury w Izbie Regionalnej

 

Postępują prace w Izbie Regionalnej i trwają przygotowania do sezonu letniego oraz uroczystego otwarcie Izby Regionalnej podczas Karpackiego Jarmarku Turystycznego.
W tym dniu odwiedziła nas pod przewodnictwem Pana Radnego Tadeusza Kocura Komisja Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury. Komisja zapoznała się z pracami Izby Regionalnej oraz zamierzeniami BCTiP w tej mierze.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

17.07.2017 – Zalanie Izby Regionalnej

 

Izba Regionalna tworzyła się w wielkich bólach. Do tego doszło zalanie jej przez nieostrożnego sąsiada w dniu 17 lipca, co przeszkodziło bardzo w pracach przy jej powstaniu. Pracownicy BCTiP zdążyli na czas z oddaniem Izby Regionalnej.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

19.07.2017 – Remont elewacji budynku, gdzie mieści się Izba Regionalna

 

Rozpoczęto wykonywanie remontu elewacji budynku, gdzie mieści się Izba Regionalna. Jest to wynikiem starań Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

20-21.07.2017 – Prace w Izbie Regionalnej i przy Izbie

 

Postępują prace przy remoncie elewacji budynku, gdzie mieści się Izba Regionalnej. Równocześnie prace wykonywane są w Izbie w celu udostępnienia turystom do zwiedzania.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

24.07.2017 – Prace w Izbie Regionalnej i przy Izbie

 

Postępują prace przy remoncie elewacji budynku, gdzie mieści się Izba Regionalnej. Równocześnie prace wykonywane są w Izbie w celu udostępnienia turystom do zwiedzania.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 

 

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej

 

W V dniu Karpackiego Jarmarku Turystycznego przy akompaniamencie Orkiestry Góry św. Małgorzaty wraz z licznie przybyłymi gośćmi nastąpiło otwarcie Izby Regionalnej, należącej strukturalnie do Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Izba Regionalna powstała dzięki zaangażowaniu pracowników Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, współpracy z wieloma instytucjami oraz osobami, które użyczyły swoje zdjęcia, dokumenty i eksponaty. Wielka w tym również zasługa Burmistrza Ustrzyk Dolnych pana Bartosza Romowicza, który wspierał Dyrektora BCTiP w tym wielce ważnym dla Ustrzyk Dolnych przedsięwzięciu.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega/BCTiP

 

 

 

Tematy działów w Izbie Regionalnej

 

Ustrzyki Dolne w okresie międzywojennym

Kolonizacja Józefińska

Historia szybownictw - „Szybowce nad Żukowem”

Historia osadnictwa żydowskiego - „Zostały po nich tylko kamienie”

Historia osadnictwa greckiego – „Grecki exodus”

Akcja „H-T” 1951

Zbiory gospodarstwa domowego, sakralne i militarne Zbigniewa Pasławskiego

Zbiory bojkowskie z Muzeum Bojków w Myczkowie

Sport i turystyka

Historia przemysłu drzewnego – „Kombinat ponad miarę”

Zbiory leśne i łowieckie Zbigniewa Kosakiewicza

Ustrzyki Dolne wczasach PRL-u

Czasy Solidarności

 

 

28 grudnia 2017 rok - Pracowite zakończenie 2017 roku

Okres świąteczno - noworoczny nie jest czasem odpoczynku w Izbie Regionalnej. Na finiszu jest już kładzenie nowej elewacji. Drobny remont nie ominął także wnętrza – na ekspozycji ludowej zamontowano dwa masywne, drewniane panele, które pomogą nam w lepszy i atrakcyjniejszy sposób wyeksponować zbiory militarystyczne.

Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia w Izbie!

 

 

Kategoria: