Skarga dotycząca popełnienia przestępstwa

Jacek Łeszega

 

S K A R G A

w trybie art. 488 k.p.k. dotycząca popełnienia przestępstwa prywatnoskargowego

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów

 

Na podstawie art. 488 § 1 k.p.k. składam pisemną skargę dotyczącą popełnienia przestępstwa na moją szkodę z art. 212 § 2 kodeksu karnego.

 

Moja osoba została narażona na nieprzyjemności związane z pomawiającymi oraz znieważającymi treściami publikowanymi na portalu społecznościowym przez osobę posługującą się profilem pod nazwą Gerard Andurch.

 

Ze względu na toczące się śledztwo i dla jego dobra nie mogę ujawniać żadnych czynności śledczych.

Więcej ogólnych informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej www.jacekleszega.pl.

 

                                                          Jacek Łeszega

 

Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum

Turystyki i Promocji w Ustrzykach

Dolnych

 

Kategoria: