Jacek Łeszega

 

Zakończenie prac znakarskich na szlakach spacerowych w Ustrzykach Dolnych

 

 

W dniu 15 lipca 2017 roku zakończono renowację szlaków spacerowych na terenie Ustrzyk Dolnych. Prace wykonano na zlecenie Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, które ma w swojej opiece ustrzyckie szlaki spacerowe

 

  • Odnowiono 5,6 km szlaków spacerowych (w paśmie Orlika na szlaku niebieskim na odcinku 1 km pomiędzy Kiniem 612 m i Orlikiem 618 m, 2,3 km szlaku zielonego od Ustjanowej do Holicy oraz 2,3 km od Holicy do 768 m na Żukowie),

  • Zamontowano 7 słupów nowych w/n wymienionych miejscach:

- skrzyżowanie ul. Rzecznej z szosą,

- węzeł szlaków czerwonego i zielonego na paśmie Małego Króla,

- nad pot. Jasieńką k/Jasienia

- węzeł szlaku niebieskiego pod Orlikiem,

- szczyt Orlika 618 m,

- szczyt Kinia 612 m,

- na szlaku zielonym z Ustjanowej do Holicy,

  • Dokonano renowacji 9 słupów w terenie (po złamaniu, skróceniu dokonano konserwacji olejem, farbą słupów i drogowskazów oraz ponownie wkopano). Dotyczy słupów na Kamiennej Laworcie 769 m, grzbiecie Małego Króla, k/toru kolejowego w Brzegach oraz na szlaku zielonym z Ustjanowej do Holicy,

  • Wykonano i zawieszono 15 drogowskazów nowych na całym terenie prac znakarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i kosztorysem,

  • Wykonano i zawieszono 20 tabliczek informacyjnych dla turystów, z telefonami BCTiP, na węzłach szlaków oraz słupach z drogowskazami w dolinach po zejściu ze szczytów.

     

    Na podstawie protokołu z dnia 15 lipca 2017 roku: Jacek Łeszega

 

Tekst: Jacek Łeszega

Zdjęcia: Franciszek Adamczyk

 

 

Jacek Łeszega

Informacja na temat wyznaczenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w pobliżu szpitala powiatowego

 

W związku ze staraniami o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 84 w pobliżu szpitala przy wejściu na szczyt Orlik załączam pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Od szpitala przez drogę krajową w kierunku na szczyt Orlik biegnie niebieski szlak spacerowy wyznakowany w 1993 roku. Gestorem szlaków jest Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji podjęli starania o wykonanie przejścia dla pieszych w związku z dużym ruchem samochodowym oraz ewentualnym niebezpieczeństwem wynikającym z przemieszczania się w tamtym terenie. Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole prosimy o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych przy przechodzeniu przez drogą krajową nr 84 przy wejściu na szczyt Orlika.

Z poważaniem

Jacek Łeszega

Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji

w Ustrzykach Dolnych

Jacek Łeszega

 

  Ustrzyki Dolne nazywane są stolicą Bieszczad i zimową stolicą Podkarpacia, tegoroczne ferie zimowe potwierdzają, że turyści chętnie zaglądają do naszego miasta i zostają u nas na dłużej. Większość obiektów noclegowych zarówno dużych, jak i mniejszych określa zimę 2017 jako udaną.